Home Par mums

 

 

 

                                 

[Under Construction]

 

 

LLU TF LTI

Ulbrokas zinātnes centrs

Adrese: Institūta ielā 1, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Tālrunis: 67910879,

fakss: 67910873, elektroniskais pasts: uzc@apollo.lv

 

 


Īstenotie pētījumu projekti un to rezultāti

  • Pētījumu virziens ''Inovatīvu tehnoloģiju izstrāde siltuma un aukstuma saglabāšanai un ražošanai'' Vadošā iestāde - Fizikālās enerģētikas institūts.

 Zin. grupas vadītājs S. Ivanovs.

        Eiropas Sociālā fonda (ESF) programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.1.prioritātes "Augstākā izglītība un zinātne" 1.1.1.pasākuma "Zinātnes un pētniecības potenciāla attīstība" 1.1.1.2.aktivitātes "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" projekts Nr. 2013/0064/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/050, ''Inovatīvu tehnoloģiju izstrāde siltuma un aukstuma saglabāšanai un ražošanai''

       Projekta īstenotāji: Vadošais partneris – Fizikālās enerģētikas institūts, partneris - Rīgas Tehniskā universitāte (Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Dizaina un tehnoloģiju institūts) un Latvijas Lauksaimniecības universitātes aģentūra Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts.

       Projekta īstenošanas periods: 01.12.2013. līdz 31.08.2015 (21 mēnesis).

 

       Projekta kopējais finansējums: EUR 497 988,06 t. sk. publiskais finansējums  496 992,08 EUR (99.80%), Fizikālās enerģētikas institūta un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 995,98 (0.20%).

Pārskata periodā tika veikta kaņepju materiāla komponenšu un saistvielas sajaukšanai izmantojamo saistvielu literatūras apskats un analīze; sausā un konservētā kaņepju materiāla komponenšu un termocietes, kā saistvielas sajaukšanas, blīvums 120kg/m3, 200kg/m3, 400kg/m3, flīsa formēšanas pie dažādiem biezumiem eksperimentu metodikas izstrāde. Kolektora temperatūras mērījumu plānošana, sagatavošana, eksperimentu veikšana un iegūto mērījumu datu apstrāde un analīze; veikta piekabināmā kaņepju novākšanas agregāta kustības matemātiskā modeļa izstrāde.

 

     Veikti pētījumi par kaņepju masas kaltēšanu izmantojot saules enerģiju, kā arī veikta iegūto mērījumu datu apstrāde, kā arī kaņepju masas smalcināšanas tehnoloģisko procesu izstrāde, kaņepju stiebru glabāšanas tehnoloģisko variantu izvēle un ekonomiskā pamatojuma izstrāde.

 

     Veikti eksperimenti ar sausā un konservētā kaņepju materiāla komponenšu un saistvielas sajaukšanu pie dažādiem blīvumiem, flīsa formēšanas pie dažādiem biezumiem un iegūto datu apstrāde.

       Par veiktajiem pētījumiem sagatavoti un noziņoti referāti:

1.    "Cylindrical solar collector with reflector" 13 Starptautiskā zinātniskā konferencē “Engineering for Rural Development 2015”.

2.    "Efficient Technology for Harvesting and Processing  the Stalks of Industrial Hemp" 9th International Scientific Conference of Central and Eastern European Institutes of Agricultural Engineering (CEE AgEng) “Current place and role of agricultural engineering, Saint Petersburg, Russian Federation.

 

       „Rituļos satītas stiebraugu masas kaltēšanas procesa pētījumi izmantojot saules enerģiju”, kurā izklāstīts par projekta ietvaros veiktajiem pētījumiem rituļos satītas stiebraugu masas kaltēšanas iespējām izmantojot tikai saules enerģiju, tas ir, kaltēšanas ventilatoru piedziņai izmantojot saules baterijas ražoto elektroenerģiju, bet gaisa sasildīšanai – saules enerģijas kolektora saražoto siltuma enerģiju.

Izstrādāts un publicēts metodiskais materiāls par kaņepāju žāvēšanas tehnoloģiju un ekonomiskā pamatojuma.

 

  • Pētījumu virziens “Laukkopības tehnikas atbilstības pētījumi un efektīvas izmantošanas metožu un funkcionēšanas modeļu izstrāde.”

Vadītājs D.Viesturs.

      Pētīts galvenokārt saimniecību nodrošinājums ar labības kombainiem un tā attīstības tendences kontekstā ar datiem par sējumu platību izmaiņām. Salīdzinoši apskatīts triju valstī izplatītāko marku kombainu piedāvājums (Claas, John Deere, New Holland), par ko sagatavotas publikācijas nozares žurnālā. No kopējā valstī pēdējos piecos gados pārdoto kombainu skaita šo marku kombaini ir 87%.  Pētījumam izmantoti Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) un Valsts Tehniskās uzraudzības aģentūras (VTUA) dati. Konstatēts, ka piecu gadu laikā (2011.-2015.) vidēji par 3.0% gadā pieaugusi sējumu platība, galvenokārt saimniecībās ar sējumu platību virs 50 ha, bet kombainu parka summārā jauda vidēji gadā pieaugusi aptuveni par 6.1%. Ik gadu pieaug iegādāto kombainu motoru jauda – ja 2011.g. iegādāta jauna kombaina motora vidējā jauda bija 269 ZS, tad 2015.g. jau 358 ZS. Iegūtie materiāli tiks izmantoti publikāciju sagatavošanai 2016.g par kombainu parka atbilstību labības novākšanas prasībām.

 

  • Pētījumu virziens „Atjaunojamās enerģijas avotu izmantošana kombinētai siltumapgādei un energotaupīgo tehnoloģiju attīstība lauksaimniecības enerģētikas efektivitātes paaugstināšanai”

    Vadītājs I.Ziemelis.

        Veikti pētījumi un pilnveidota cilindriskā divkameru saules gaisa sildītāja ar saules enerģiju konstrukcija, izgatavots un veikti tā eksperimentālie pētījumi, lai noteiktu sildītāja siltuma ražotspējas: gaisa plūsmas dabīgās cirkulācijas režīmā un ventilatora radītās gaisa plūsmas cirkulācijas režīmā; izmantojot sildītāju bez saules enerģijas koncentratora un ar saules enerģijas koncentratoru. Par darba rezultātiem sagatavota atskaite un referāts konferencei.

        Turpināti sistēmas eksperimentālie pētījumi, kura sastāv no: kaltētavas ar kaltējamā materiālā vertikāli ievietotu gaisa plūsmas sadales cauruli, plānās plēves saules enerģijas baterijas (97W, 19V); centrbēdzes ventilatora ar elektrodzinēju (45W, 12V) un cilindriskā divkameru gaisa sildītāja ar, un bez saules enerģijas koncentratora. Par darba rezultātiem sagatavota atskaite un referāts konferencei.

        Pilnveidots pilotprojekts saulei sekojošu saules bateriju statīviem ar saules bateriju uzstādīto jaudu 1,08 kWp līdz 4,3 kWp. Uz sauli orientētas saules baterijas gada laikā var saražot 1,4 reizes vairāk enerģijas nekā stacionāri novietotas, tādēļ šādas saules bateriju iekārtas varētu pielietot kā elektroenerģijas mikroģeneratorus sadales tīklos vai kā autonomas elektroenerģijas ražošanas un akumulēšanas iekārtas: privātmājās, birojos, administratīvās ēkās, mācību iestādēs, mazapdzīvotos un lauku rajonos.

2014. gadā prof. I. Ziemeļa grupa strādājusi pie sekojošām tēmām: 

Cilindriskais divkameru gaisa sildītājs ar saules enerģiju

        Izstrādāta, cilindriskā divkameru saules gaisa sildītāja ar saules enerģiju konstrukcija, izgatavots un veikti tā eksperimentālie pētījumi, lai noteiktu sildītāja siltuma ražotspējas: gaisa plūsmas dabīgās cirkulācijas režīmā un ventilatora radītās gaisa plūsmas cirkulācijas režīmā; izmantojot sildītāju bez saules enerģijas koncentratora un ar saules enerģijas koncentratoru. Par darba rezultātiem sagatavota atskaite un referāts konferencei.

Rituļos satītu stiebraugu kaltēšanas procesa ar saules enerģiju pētījumi

       Sagatavota un veikti sistēmas eksperimentālie pētījumi, kura sastāv no: kaltētavas ar kaltējamā materiālā vertikāli ievietotu gaisa plūsmas sadales cauruli, plānās plēves saules enerģijas baterijas (97W, 19V); centrbēdzes ventilatora ar elektrodzinēju (45W, 12V) un cilindriskā divkameru gaisa sildītāja ar, un bez saules enerģijas koncentratora. Par darba rezultātiem sagatavota atskaite un referāts konferencei.

Saulei sekojošu saules bateriju statīvs

      Izstrādāts pilotprojekts saulei sekojošu saules bateriju statīviem ar saules bateriju uzstādīto jaudu 1,08 kWp līdz 4,3 kWp. Uz sauli orientētas saules baterijas gada laikā var saražot 1,4 reizes vairāk enerģijas nekā stacionāri novietotas, tādēļ šādas saules bateriju iekārtas varētu pielietot kā elektroenerģijas mikro ģeneratorus sadales tīklos vai kā autonomas elektroenerģijas ražošanas un akumulēšanas iekārtas: privātmājās, birojos, administratīvās ēkās, mācību iestādēs, mazapdzīvotos un lauku rajonos.


            Lapa atjaunota: 06/30/17