Home Par mums

 

 

 

                                 

[Under Construction]

 

 

LLU TF LTI

Ulbrokas zinātnes centrs

Adrese: Institūta ielā 1, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Tālrunis: 67910879,

fakss: 67910873, elektroniskais pasts: uzc@apollo.lv

 

 


Patenti

Ārvalstīs spēkā uzturētā vai reģistrētā intelektuālā īpašuma skaits (2017)

1. LV 15245 B. Saules bateriju saulei sekošanas ierīce. Henriks Putāns, Imants Ziemelis, Ilze Pelēce, Semjons Ivanovs, Andrejs Sņegovs, Vladislavs Saļņikovs, Liene Kanceviča.- Latvijas patents LV 15245 B (Patenta publikācijas datums -20.09.2017, Rīga).

Ārvalstīs spēkā uzturētā vai reģistrētā intelektuālā īpašuma skaits (2016)

1.    EP 2524722A1. G.Brēmers, Ā. Ruciņš, A.Baltiņš, G.Birzietis, K.Zihmane-Rītiņa, A.Šķēle, J.Bergs. An application for the patent “A compact set of the bioethanol semi-dry congruent dehydration equipment” has been submitted to and accepted for consideration by the European Patent Office (EPO). (2014). Uzturēts 2016.

2.    UA112470. V.Bulgakov, S.Ivanovs u.c. Pierīce sakņu transportēšanai un attīrīšanai. (The device root for transportation and treatment= Пристрий для траспортування и очистки корнеклубнеплодов). Ukrainas patents UA112470. Kijeva, 2016.

3.    UA112471. V.Bulgakov, S.Ivanovs u.c. Pierīce sakņu transportēšanai un attīrīšanai. (The device root for transportation and treatment= Пристрий для траспортування и очистки корнеклубнеплодов).  Ukrainas patents UA112471. Kijeva, 2016.

4.    UA112472. V.Bulgakov, S.Ivanovs u.c. Pierīce sakņu transportēšanai un attīrīšanai. (The device root for transportation and treatment= Пристрий для траспортування и очистки корнеклубнеплодов). Ukrainas patents UA112472. Kijeva, 2016.

5.    UA113205. V.Bulgakov, S.Ivanovs u.c. Pierīce sakņu transportēšanai un attīrīšanai. (The device root for transportation and treatment= Пристрий для траспортування и очистки корнеклубнеплодов).  Ukrainas patents UA113205 C2. Kijeva, 2016.

6.    UA113206 . V.Bulgakov, S.Ivanovs u.c. Pierīce sakņu transportēšanai un attīrīšanai. (The device root for transportation and treatment= Пристрий для траспортування и очистки корнеклубнеплодов).  Ukrainas patents UA113206 C2. Kijeva, 2016.

7.    UA 102754 C2.  Bulgakov V.M.,  Lukač V.S., Vasiljk B.I., Šeiko .V., Gucol T.D., Ivanovs S. 2013. Sakņu galviņu attīrītājs. (Root mass cleaner= Очисник головок корнеплодiв). Uzturēts 2016.

8.    UA  102755  C2. Bulgakov V.M., Lukač V.S., Vasiljk B.I., Šeiko .V., Gucol T.D., Ivanovs S. 2013. Ierīce sakņu transportēšanai un attīrīšanai. (The device root for transportation and treatment= Пристрий для траспортування и очистки корнеклубнеплодов). Uzturēts 2016.

9.    UA 101771 C2. Bulgakov V.M., Boris A.M., Zarišnjak A.S., Pilipaka S.F., Boris M.M.,   Ivanovs S. 2013. Sakņu masas attīrītājs. (Root mass cleaner=  ( =Очисник головок корнеплодив вид залишкив гички на корени). Uzturēts 2016.

10. UA 101798 C2. Bulgakov V.M., Boris A.M., Zarnišnjak A.S., Pilipaka S.F., Boris M.M., Ivanovs S. 2013.  Sakņu masas attīrītājs  no piemaisījumiem (Cleaner heads of root crops =Очисник вороху корнеплодив вид домишок). Uzturēts 2016.

11. UA  102313  C2. Bulgakov V.M., Lukač V.S., Vasiljk B.I., Šeiko .V., Gucol T.D., Ivanovs S. 2013. Sakņu jucekņa attīrītājs. (Cleaner heads of root crops =Очисник вороху корнеплодив). Uzturēts 2015.

12. UA 103816 C2). Bulgakov V.M., Boris A.M., Zarišnjak A.S., Pilipaka S.F., Boris M.M.,  Ivanovs S. 2013. Sakņu galviņu tīrītājs uz lauka (Cleaner heads of root crops =Очисник головок корнеплодив вид залишкив гички на корени корнеплодив). Uzturēts 2016.

13. UA 98917 C2. Sakņu galviņu tīrītājs. Bulgakov V.M., Boris A.M., Berezovij M.G., Černiš O.M., Jaremenko V.V.,  Ivanovs S. ( Cleaner heads of root crops= Очисник головок корнеплодiв). Uzturēts 2015.

14. UA 98918 C2. Bulgakov V.M., Boris A.M., Berezovij M.G., Černiš O.M., Jaremenko V.V, Ivanovs S. 2012. Sakņu galviņu tīrītājs. (Cleaner heads of root crops= Очисник головок корнеплодiв). Uzturēts 2016.

15. UA 98919 C2. Bulgakov V.M., Boris A.M., Berezovij M.G., Černiš O.M., Jaremenko V.V., Dragnev S.V.,  Ivanovs S. 2012. Sakņu galviņu tīrītājs. ( Cleaner heads of root crops= Очисник головок корнеплодiв). Uzturēts 2016.

16. UA 98920 C2. Bulgakov V.M., Boris A.M., Berezovij M.G., Černiš O.M., Jaremenko V.V., Dragnev S.V, Ivanovs S. 2012. Sakņu galviņu tīrītājs. (Cleaner heads of root crops= Очисник головок корнеплодiв). Uzturēts 2016.

Latvijā spēkā uzturētā vai reģistrētā intelektuālā īpašuma skaits (2016)

1.    LV15142. S.Ivanovs, I.Pelēce, H.Putāns, I.Ziemelis, A.Jasinskas, L.Kanceviča. Ierīce gaisa sildīšanai ar saules enerģiju- Latvijas patents LV15142 B. Rīga , 2016.

2.    LV15077. I.Pelēce, S.Ivanovs, H.Putāns, I.Ziemelis, A.Ilsters, L.Kanceviča. Ierīce stiebraugu kaltēšanai ar saules enerģiju. Latvijas patents LV15077 B. Rīga, 2016.

3.    LV 15036. Rituļos satītas stiebraugu masas kaltēšanas ierīce. Semjons Ivanovs, Viktorija Zagorska, Henriks Putāns, Imants Ziemelis, Liene Kanceviča. 2015. Uzturēts 2016.

4.    LV 15040. Cilindrisks gaisa sildīšanas kolektors, izmantojot saules enerģiju. Ilze Pēlece, Ādolfs Ruciņš, Semjons Ivanovs. 2015. Uzturēts 2016.

5.    LV 14793. „Āra gaisa siltumsūkņa atklātā tipa iztvaicē tajā apsildīšanas. 2014. Viktorija Zagorska, Henriks Putāns, Semjons Ivanovs, Andrievs Ilsters. 2014. Uzturēts 2016.

6.    LV 110068. Ā. Ruciņš, K.Zihmane-Rītiņa, G.Brēmers, O.Vilītis, G.Birzietis, A.Baltiņš, A.Šķēle, J.Bergs ''Bioetanola pussausās kongruentās dehidratēšanas iekārtas adsorbenta granulu reģenerācijas bloks''. (2012). Uzturēts 2016līdz 04.2016.


            Lapa atjaunota: 22.01.2019