Pētniecība
Home Pētniecība Publikācijas Patenti Konferences Projekti

 

 

 


ULBROKAS ZINĀTNES CENTRA Zinātniskās darbības virzieni 

  • Pētījumi zemkopības mehānikā un tehnoloģisko procesu matemātiskā modelēšana.

  • Precīzai lauksaimniecībai atbilstošu lauksaimniecības tehnoloģisko procesu un agregātu automātiskās un distances vadības metožu izstrāde, apguve un efektivitātes novērtējums.

  • Ražošanā efektīvu, ekoloģiski drošu laukaugu audzēšanas tehnoloģiju pilnveidošana konvencionālajai un bioloģiskajai lauksaimniecībai.

  • Tehnisko un netradicionālo (dzērvenes, ārstniecības augi u.c.) kultūru audzēšanas, novākšanas un apstrādes tehnoloģiju pilnveidošana.

  • Konkurētspējīgu atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un iekārtu pētījumi fosilā kurināmā aizvietošanai (saules kolektori, siltummaiņi, siltumsūkņi, siltuma akumulatori, vēja enerģija) un biomasas izmantošana pētījumi enerģijas ieguvei.

  • Pētījumi un izstrādnes dzīvnieku labturības nodrošināšanai.