UZT parks
Home Up Institūta vēsture Kontakti UZT parks

 

 

 


Biedrība

Ulbrokas zinātnes un tehnoloģiju parks

 

Vispārīgie noteikumi

 

Ulbrokas zinātnes un tehnoloģiju parks (turpmāk tekstā -Biedrība) ir biedrība, kurā uz brīvprātības un līdztiesības principiem ir apvienojušās juridiskās un fiziskās personas, kas atbalsta Biedrības darbības mērķi un atzīst šos Statūtus.

Biedrībai, saskaņā ar šiem Statūtiem, nav peļņas gūšanas nolūka un rakstura.

Biedrība darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu un šiem Statūtiem.

Biedrības pilns nosaukums latviešu valodā ir Ulbrokas zinātnes un tehnoloģiju parks. Biedrības nosaukums angļu valodā ir Scientific and Technological Park of Ulbroka. 

 

Biedrības mērķi.

 

Biedrības mērķi ir:

Veicināt sadarbību starp zinātniekiem, zemniekiem, lauksaimniecības tehnikas ražotājiem un tirgotājiem sabiedriskā labuma gūšanā.

Veicināt modernu un Latvijas tautsaimniecībā pieprasītu zinātnisko pētījumu īstenošanu lauksaimniecības, ekoloģijas, kokapstrādes un citās saistītas nozarēs.

Izveidot un īstenot kopīgus inovāciju projektus ar ES fondu līdzekļu piesaisti.

Veicināt kopīgas infrastruktūras racionālu izmantošanu un attīstību - Institūta ielā 1, Ulbrokā, Stopiņu novadā).

Veicināt LLU studentu ražošanas apmācību, nodrošināt tos ar prakses vietām mūsdienīgos lauksaimniecības, kokapstrādes un enerģētikas objektos.

DB subform  res p conf.  del  det  edit  list