Publikācijas
Home ] Pētniecība ] [ Publikācijas ] Patenti ] Konferences ] Projekti ]

 

Publikācijas 2018
Publikācijas 2017
Publikācijas 2016
Publikācijas 2015
Publikācijas 2014
Publikācijas 2013
Publikācijas 2012

 

 


Publikācijas

Sadaļā apkopoti zinātnieku publikāciju - monogrāfiju, rakstu zinātniskajos izdevumos, konferenču tēžu un elektronisko publikāciju bibliogrāfiskie ieraksti, pieejama informācija arī par publikācijām LLU Rakstos, populārzinātniskajos izdevumos, periodikā u.c. izdevumos. Bibliogrāfiskie ieraksti nodrošina UZC zinātnieku publikāciju uzskaiti. Plašāku informāciju par uzskaitītajām UZC publikācijām var iegūt apmeklējot Latvijas Lauksaimniecības universitātes  Fundamentālā bibliotēkas mājas lapu vai skatīt sadaļā LLU izdotie krājumi tiešsaistē.

Papildus informācija iespējams iegūt sazinoties ar LLU Bibliotēku.

Tiešsaistes resursi

Konferences krājums "16th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" ir pieejams tiešsaistē.
Konferences krājums "International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development" ir pieejams tiešsaistē | lasīt tālāk |
Konferences krājums "FoodBalt 2017: 11th Baltic Conference on Food Science and Technology
"Food science and technology in a changing world" ir pieejams tiešsaistē | lasīt tālāk |
Krājumam "Landscape architecture and art" ir pieejams Volume 9 tiešsaistes resurss.